ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΚΥΠΡΟΥ

Share it now!

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα της εργατικής τάξης της Κύπρου, με την ολοκλήρωση της συνόδου του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Ιανουαρίου 2017 και ασχολήθηκε με το Κυπριακό σημειώνουν:

Το ΠΦΚ είναι διαχρονικά δεσμευμένο στον αγώνα για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης και την επανένωση της κοινής μας πατρίδας μέσα από την διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ εκφράζουν την ενεργητική στήριξη τους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και καλούν τους δύο ηγέτες όπως εργαστούν με καλή θέληση και προσήλωση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και επιτυχής κατάληξη.

Η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.

Με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ τονίζουν πως η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:

  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης

  • Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης

  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών

  • Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου

  • Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού

  • Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού.

Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και οι οργανώσεις μέλη του παραμένουν στη διάθεση των δύο ηγετών και των διαπραγματευτικών τους ομάδων για να βοηθήσουν και να συμβάλουν με όλους τους δυνατούς τρόπους ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια του κοινού στόχου για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017