60 YIL NATO - ARTIK YETER!

Share it now!

 

60 YIL NATO - ARTIK YETER!

Online petition - 60 Years of NATO – Enough!

Bu yıl NATO’nun kuruluşunun 60. yıldönümü. Batı hükümetleri, önümüzdeki Nisan ayı içerisinde Strasburg’ta bu olayı görkemli bir kutlamaya dönüştürmek için hazırlıklar yapıyor.

Avrupa’da ve tüm dünyada bulunan savaş karşıtı sosyal hareketler, bu şenliği engellemek için kolları sıvamış durumdalar. Bizlerin, bu akbabaların cinayetlerinin 60. yılını kutlamalarına izin vermek gibi bir niyetimiz yoktur. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı yandaşları, 1949 yılının Nisan ayında NATO’yu kurmuşlardı. Bu durumun, Soğuk Savaş döneminde, iki blok arasında silahlanma yarışının ciddi oranda artmasında büyük rolü olmuştur. Varşova Paktı’nın tasfiyesi ve Doğu Bloğunun düşüşünden yaklaşık 20 yıl sonra bugün, NATO; ABD ve dünyadaki diğer yandaşlarının kȦr çıkarları için kullandıkları bir tür araç haline gelmiştir. Diktatörlüğü geçmişte de şimdi de desteklemekte ve cuntalar işgallerine tüm dünyada devam ederken tüm bu olanlara sesini çıkarmamaktadır. Afganistan’daki savaşın yönetimi NATO’nun elindedir ve askeri harcamanın %80’i NATO’ya üye 26 devlet tarafından icra edilmektedir. NATO’nun doğuya genişlemek için yarattığı dengesizlik, hale hazırda geçtiğimiz Ağustos, Rusya ve Gürcistan arasında Kuzey Osetya bölgesi üzerinde savaşa neden olmuştur.

Yunanistan-Türkiye ve Kıbrıs üçgeni, NATO’nun Ortadoğu bölgesindeki hedeflerinin tam merkezini oluşturmaktadır. Birleşik Devletler, Türkiye’de ve Yunanistan’da askeri üslerinin varlığını sürdürürken, İngiltere; Kıbrıs’ta “Cebelitarık” boyutlarında, Dikelya ve Ağrotur bölgesinde 2 önemli üsse sahiptir.

Kıbrıs’ın sıradan insanları, hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar, NATO ve NATO’ya üye devletlerin emperyalist müdahalelerinden bugüne kadar ağır bedeller ödemiş ve halen ödemeye de devam etmektedirler. NATO’nun; Ortadoğu, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, İran ve Afganistan’a karşı kullanılmak üzere Kıbrıs’ı bir filoya çevirme niyeti, birçok cana mal olmuş ve acılara sebep olmuştur.

Tüm Avrupa’da “60 yıl NATO - Artık YETER!” sloganıyla NATO’ya karşı birleşen yüzlerce hatta binlerce aktivistin yanında bizlerin de sesimizi onlarla birleştirmemiz ve bu eyleme hazırlanmamız çok önemli bir gerekliliktir. Bu nedenle 4 Nisan Cumartesi günü Dikelya’daki İngiliz Üslerine karşı kitlesel eylem ve yürüyüşe herkesi çağırıyoruz! Ayrıca Strasburg’ta organize edilecek gösterilere destek vermeleri için tüm aktivistlere çağrı da yapıyoruz. NATO’ya karşı mücadele, adada bulunan insanların ve ada çevresinde bulunan tüm ülke insanlarının birleşerek barışın merkezinde olan Kıbrıs adasında, birlikte uyum ve kardeşlik içinde yaşamayı arzulayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları bir araya getiriyor.

  • BİZ NATONUN DAĞILMASINI

  • Ve İNGİLİZ ÜSLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ!

Bu kampanyayı destekleyen grup-organizasyonlar:
Savaşa Hayır Koalisyonu – Kıbrıs, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Yeşiller Partisi, KTÖS, İşçi Demokrasisi, Baraka Kültür Merkezi, Hands Across the Divide (HAD), RoofTop Tiyatro Grubu, Larnaka Kültür Derneği İnisiyatifi, İKME (Sosyopolitik Araştırma Enstitüsü), Yeni Kıbrıs Derneği, KISA, “Mağusa’ya Dönüş”, Milliyetçiliğe Karşı Gençlik, Sol Hareketler ve Ekoloji İttifakı SYNASPISMOS, Kıbrıs Barış Platformu.

İletişim için: 009 0533 861 0908 veya 99 625620, 99 943835 E-mail: info@stwc-cy.org
Website: www.notonato.stwc-cy.org