Μάρξ και Ενγκελς όχι μόνο για αρχάριους

Share it now!

Η έντυπη έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, για την μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή, είναι στο πολυτονικό σύστημα. Η σάρωση το μετάτρεψε σε ‘μονοτονικό’.

Σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: wd (at) wd-ist (dot) org